Loading...

HQS systém je pilierom úspechu najlepšej továrne KIA na svete

Profil projektu
 
Zákazník:
Kia Motors Slovakia s.r.o.
Odvetvie:
Automotive
Krajina:
Slovensko
Ciele:
Zníženie zdravotného zaťaženia operátorov výroby, zvýšenie efektivity plánovania výroby a rotácie operátorov, harmonizácia pracovného prostredia a celého výrobného procesu
Použité technológie:
Angular, Boostrap, .Net, ORM, BI
Práca na výrobnej linke v továrni na automobily so sebou prináša pre zamestnancov rôzne riziká v podobe zdravotných problémov spôsobených napríklad opakovanou manuálnou činnosťou na určitej pracovnej pozícii.

Spoločnosť Kia Motors Slovakia pre zlepšenie pracovných podmienok zaviedla stratégiu orientovanú na harmonické pracovné prostredie s názvom Happy Work, kde budú zamestnanci pracovať radi. Jedným z výsledkov bol vývoj jednoduchej aplikácie, ktorá v roku 2015 dokázala čiastočne nahradiť manuálne plánovanie rotácie pracovníkov na výrobnej linke. V roku 2018, s pomocou expertízy spoločnosti AUTOCONT, sa z tejto malej aplikácie vytvárajúcej plán rotácie zamestnancov stal integrovaný a prepracovaný HQS (Health, Quality and Speed) systém.

Zdravie, kvalita, rýchlosť

HQS systém bol vyvinutý pre zlepšenie distribúcie procesov, plánu rotácie pracovníkov, monitorovania histórie pracovných pozícií, riadenia záťaže a zlepšenia kontroly kvality výrobkov.

Zamestnanci KIA Motors Slovakia by sa mali striedať trikrát denne, aby sa systematicky predchádzalo zdravotným problémom spôsobeným opakovanými pohybmi. Túto a mnohé ďalšie funkcie dnes rieši HQS systém. Okrem automatickej rotácie je HQS prepojený na používanie identifikačných kariet, namiesto ručného podpisu, ktorý bol ešte donedávna neoddeliteľnou súčasťou práce operátorov výroby, riešenie systémových problémov ohrozujúcich bezpečnosť práce a prostredia (HSE systém), systém na kontrolu výrobnej histórie pre potreby kvality (MES systém) a na HR platformu pre zabezpečenie férového odmeňovania a výpočtu bonusov a odmien. Vďaka tomuto hlbokému prepojeniu s ostatnými už bežiacimi systémami v KIA Motors Slovakia, šetrí HQS systém značné finančné a časové prostriedky.

Chytrá a efektívna továreň

Hlavnou úlohou a prínosom HQS systému je priradenie správneho zamestnanca na správnu pracovnú pozíciu a jeho efektívna rotácia zohľadňujúca skutočné pracovné zručnosti a iné parametre vrátane jeho fyzickej výšky. Príprava plánu, ktorá pred zavedením HQS trvala v priemere 20 minút, je dnes otázkou sekúnd a navyše je plán férový voči všetkým operátorom na danej linke.

HQS sprevádza operátora po celý deň v práci. Po prechode bránou automaticky zapíše jeho dochádzku, takže supervízor vie okamžite, ktorí pracovníci sú mu k dispozícii a vie v prípade nutnosti operatívne meniť plán. Po príchode na pracovnú stanicu sa dnes operátor prihlási pomocou ID karty a začne pracovať. Kedysi rozšírené podpisovanie a vyplňovanie tabuliek bolo kompletne zrušené.

Z dôvodu rozdielnych fyzických dispozícií každého operátora je zriadenie pracoviska problémom v akejkoľvek továrni. Systém HQS umožňuje nastavenie pracovného prostredia, v ktorom sa pracovné zaťaženie automaticky mení tak, aby zohľadňovalo práve fyzické dispozície pracovníka.

Kvantifikovaný prínos zavedenia systému HQS v spoločnosti KIA Motors Slovakia vďaka skráteniu času plánovania výroby, odstránenia nutnosti podpisovať prihlásenia a znižovanie nákladov na príspevky na bezpečnostné riziko môže mať ročný dopad presahujúci 250 tisíc euro. Ušetrený čas sa dá využiť na zvýšenie produktivity a kvality práce.

Jang Ho Lee
Head of IT Department at Kia Motors Slovakia
„Vďaka systému HQS na vývoji, ktorého sme spolupracovali s firmou AUTOCONT, dochádza k zníženiu problémov s fyzickým zdravím našich operátorov a znižovaniu sťažností pracovníkov na neférové rozdelenie práce. Na miestach, kde to má zmysel, automatizujeme manuálnu prácu na zlepšenie efektívnosti a kvality montáže vďaka skutočnej pracovnej histórii“.