Loading...
Firem

6

Zaměstnanců a spolupracovníků

téměř 2000

Ročních tržeby

téměř 7 miliard Kč

Nabídka pokrývá celé

portfolio podnikového IT

Portfolio firem, které do svého IT pilíře získalo KKCG za poslední dva roky, je velmi široké a komplexní. Pro zastřešení všech IT aktivit byla proto vytvořena společnost Aricoma Group, která byla oficiálně představena 3. září 2019 na tiskové konferenci v Praze.

ÚKOL 1

Prvním úkolem Aricoma Group je konsolidovat a zvýraznit aktivity KKCG na českém a slovenském IT trhu. Aricoma Group je zde především zastřešující brand, prezentující celou skupinu navenek a podporující spolupráci mezi jednotlivými částmi. Aricoma Group naopak není prostředkem pro integraci IT aktivit do jednoho místa. Jednotlivé firmy budou i dál podnikat samostatně a pod svými vlastními značkami.

ÚKOL 2

Druhým úkolem Aricoma Group je vytvořit platformu pro evropskou expanzi IT aktivit KKCG.

DVA ROKY POTÉ

Před necelými 2 lety jste na tomto místě vysvětloval akvizici majoritní části AUTOCONTu. Splnila tehdejší akvizice Vaše očekávání?

Odpověď je velmi jednoduchá. Určitě ANO, a to z několika důvodů. Skupina AUTOCONT nejenže dosahuje očekávaných výsledů, ale zatím je i poměrně výrazně překračuje. Také spolupráce s bývalými majiteli, dnes minoritními akcionáři, funguje bezproblémově. Společně pracujeme nejen na běžném chodu firem, ale máme rozběhnutou spoustu rozvojových aktivit.

Jaké byly ty první dva roky s AUTOCONTem a jeho lidmi?

Při vstupu do firmy jsme avizovali evoluci a ne revoluci, a to jsme splnili. Vsadili jsme na existující manažerský tým, který jsme jen doplnili o nového CEO (Milan Sameš) a CFO (Ondřej Matuštík). Manažerský tým se rychle adaptoval v nové situaci, aktuální ekonomické výsledky jsou toho důkazem. Zároveň se snažíme celému týmu AUTOCONTu dodat odvahu a energii k přemýšlení nad dalšími směry rozvoje, které mohou být možná více razantní a transformativní, než bývalo ve firmě doposud zvykem. Ale abych to lapidárně shrnul: zatím dobrý!

Zmiňoval jste tehdy, že AUTOCONT je základním kamenem budování IT pilíře KKCG, ale že to je jen první krok. Můžete zhodnotit další akvizice, které od té doby proběhly?

To určitě platí ještě více než tehdy. Chceme být jednoznačná jednička na trhu CZ+SK, a to jak ve velikosti, tak v šíři nabídky pro podnikovou sféru. Proto jsme v tomto roce realizovali několik důležitých investic, o kterých se můžete podrobněji dočíst na stránkách této Elity: Cleverlance, AEC, DataSpring, Cloud4com. Zatím nové firmy jedou podle plánu a já doufám, že do konce roku stihneme ještě 1-2 menší akvizice a příští rok zainvestujeme do něčeho většího mimo prostor CZ/SK.

Před několika dny jste „uvedli na trh“ novou firmu a nové jméno: Aricoma Group. Proč se tak stalo a co si od toho slibujete?

Ta iniciativa má dvě dimenze. Jednak komunikační – vzhledem k růstu a komplikovanosti naší IT skupiny potřebujeme nějakou jednotící identitu, skrze kterou budeme schopni jasně komunikovat naši misi vůči našim zaměstnancům, zákazníkům a potenciálním spoluinvestorům. Druhou dimenzi bych nazval synergickou – jednotlivé firmy mezi sebou musíme koordinovat a zároveň se zamyslet nad tím, jak dobře vytěžit synergie na straně tržeb i nákladů.

Lokální ambice Aricoma Group

Chceme být největším, plnohodnotným a nezávislým poskytovatelem IT služeb pro firemní sféru v regionu Česko-Slovensko. Proč největším? Potřebujeme dostatečnou velikost pro financování výzkumu a vývoje, pro získávání nejlepších talentů, i kvůli pozici vůči globálním vendorům. Proč plnohodnotným? Zákazníci v naší nabídce naleznou vše, co potřebují. Máme schopnost integrovat a můžeme testovat různé koncepty spolupráce. Proč nezávislým? Pevně věříme, že „místní přítomnost“ je nejlepším způsobem, jak se odlišit od tzv. globálních hráčů.

Evropské ambice Aricoma Group

Chceme do 5 let postupně vyrůst v zaznamenatelného evropského hráče na poli IT služeb. Chceme toho dosáhnout akvizicí velkých lokálních hráčů.

Přednostně se budeme orientovat na „IT progresivní regiony“ - Skandinávie, Německo, Velká Británie, Benelux a na rychle rostoucí obory.

Budeme se snažit maximálně vytěžit synergie s CZ a SK trhem (kompetence, nearshoring, atd.). V budoucnu můžeme investovat i do vlastních produktů.

MICHAL TOMÁNEK
investiční ředitel KKCG