Loading...

Data, data,
nové bohatství

V byznyse je to snad vůbec nejskloňovanější slovo posledních let. Data. Potřebujete je. Už nejen proto, abyste dál rostli, ale abyste byli schopni držet svou konkurenceschopnost. Normou je měřit, analyzovat, vyhodnocovat, optimalizovat, stanovovat nové metriky – a zase měřit. Vše od výroby, přes firemní procesy až po návštěvnost webů nebo interakci v sociálních sítích, se již dnes dá kvantifikovat, interpretovat a dávat do souvislostí. Také proto náš tým vyvíjí a vylepšuje jeden z nejsofistikovanějších nástrojů pro firmy, tzv. Power Business Intelligence. A soustředí se především na to, aby bylo vše co nejpřehlednější a nejsrozumitelnější. Abyste skutečně jednoduše dokázali přeměňovat data na bohatství.

Power BI od AUTOCONT vám dává do rukou nástroj pro vytváření pokročilých interaktivních manažerských reportů a přehledů, v reálném čase. Obsahuje více než sto datových konektorů na nejběžnější zdroje dat (např. SQL, MySQL, SAP, SharePoint, Facebook, Google Analytics nebo Twitter). Dokáže pospojovat vše od finančních dat v databázi ERP systému, dat o zaměstnancích v personálním systému, CRM záznamy z cloudu i data generovaná přímo ve výrobě a najít mezi nimi souvislosti. Užitečné a zcela konkrétní.

Pojďme se společně podívat na tři příběhy z praxe.

1

První z nich je z výrobní firmy. Dnes již vaše stroje nejspíš zcela běžně dokáží generovat řadu užitečných dat. Například alerty, prostoje či výrobní kapacity. Ale až díky Power BI získáte skutečně dobrou možnost sledovat všechny hodnoty z jednotlivých zařízení v reálném čase v přehledných dashboardech, včetně detailních reportů přímo v internetovém prohlížeči. Vybrané hodnoty mohou být dostupné v mobilní aplikaci stejně jednoduše, jako na zobrazovacím zařízení přímo ve výrobní hale.

2

Druhý příklad je z oblasti firemní personalistiky. Samozřejmě, že už dnes tušíte, kolik vás vaši zaměstnanci stojí. Na platech, na cestách, na dietách. Ale pokročilé řešení Power BI vám může poskytnout do detailu přesné informace o tom, kolik času zaměstnanci na cestách skutečně tráví, s jakým výsledkem a přesnou skladbou jejich nákladů. Vše uvidíte v mobilu nebo tabletu a můžete například schvalovat cestovní příkazy na základě dat, jež obsahuje vaše intranetová aplikace.

3

A konečně příklad třetí. Protože technologická a datová revoluce zásadně změnila také marketing. Ten už dávno není jen o pěkném billboardu nebo inzerci v magazínu, ale v první řadě o online. O sofistikované a obvykle také dokonale měřitelné aktivitě, jež je navázána na plněni vašich byznysových cílů. Sledujte návštěvnost a výtěžnost vašich webových stránek, monitorujte sociální sítě, vytvářejte vlastní pravidla. Reporty pomocí Power BI jdou výrazně nad možnosti klasických „analytik“ typu Google Analytics.

Po zobrazení aktuálního stavu přichází na řadu nastavení reaktivních mechanismů
(např. při poklesu stavu objednávek pod mezní hodnotu je spuštěno workflow - zodpovědne osoby obdrží notifikace).

Sbírat, vyhodnocovat, predikovat

Jak Power BI funguje? Představme si to na příkladu jednoduché pyramidy o čtyřech patrech. Základnou je sběr dat. Následuje příjem dat a jejich ukládání do databázových systémů. Třetí je vizualizace dat. „Zobrazování dat v přehledné grafické podobě formou reportingu a intuitivních dashboardů je prvním krokem k pochopení jejich vypovídací hodnoty. Správné grafické interpretaci samozřejmě předchází očištění dat a dopočtení dodatečných počítaných hodnot, či vytvoření nových metrik. Po zobrazení aktuálního stavu přichází na řadu nastavení reaktivních mechanismů (např. při poklesu stavu objednávek pod mezní hodnotu je spuštěno workflow - zodpovědné osoby obdrží notifikace). Všechny tyto kroky jsme schopni obsáhnout pomocí platformy Power BI, a to bez nutnosti investic do infrastrukturních prostředků,“ vysvětluje Šimon Petrůj, produktový manažer společnosti AUTOCONT.

Na pomyslném vrcholu této pyramidy pak stojí prediktivní analýza. „Jakmile rozumíme historickým datům a umíme je vizualizovat, můžeme se pustit o krok dále a využít nástroje prediktivní analýzy. Díky algoritmům takzvaného strojového učení (Machine Learning) lze mezi historickými daty vysledovat závislosti a ty poté s určitou mírou pravděpodobnosti aplikovat na předpovídání budoucích datových hodnot. A právě to může firmám přinést skutečnou výhodu a zároveň výrazné úspory. Protože umíme nejen reagovat – například na potřebu opravit výrobní stroj, ale umíme i proaktivně rozpoznat možný problém a predikovat datum provedení vhodného preventivního servisního zásahu ještě před výskytem závady,“ doplňuje Filip Návrat, Sales Director pro oblast enterprise řešení a aplikací.

A to už jsme u jádra pudla - anglického sousloví machine learning. Dynamicky se rozvíjejícího oboru techniky datové vědy, která umožňuje počítačům, s využitím existujících dat, předvídat budoucí chování, výsledky a trendy. Pomocí strojového učení se počítače mohou zdokonalovat, aniž by k tomu byly explicitněnaprogramovány. V zásadě jde o cloudovou službu, která pracuje s knihovnou algoritmů, s jejichž pomocí vytváří a nasazuje prediktivní řešení.

A nestačí na to Excel?

Pustit se do analýzy dat do jisté míry znamená vyzvat do jisté míry na souboj legendární excelovské tabulky. Již téměř dvě desítky let nepřekonatelného pomocníka všech lidí, kteří při své práci potřebují pracovat s daty, vlajkovou loď Microsoftu. Toho stejného Microsoftu, který dnes přichází s konceptem „business inteligence“. V čem se tedy liší? Excel například neumí DrillDown – procházení reportů do nižších úrovní, neumožní takovou kvalitu přehledových dashboardů a nemluví jazykem R. Vedle toho je Power BI mnohem intuitivnější ve chvíli, kdy potřebujete pracovat nejen s desktopovým počítačem, ale třeba také s tabletem či smartphonem. Na druhou stranu fakt, že na vývoji pracuje jedna značka, přináší také nepopiratelné výhody. Například to, že ze starého dobrého excelu jde vše jednoduše importovat do Power BI. Stačí si nainstalovat doplněk a publikovat vše, co je potřeba.

Ale zpátky k základní výhodě. Ta se jmenuje přehledná vizualizace. Protože to, co díky řešení Power BI dostáváte, jsou sice data, ale už „zjednodušená“ – do podoby interaktivních grafů i s interpretacemi. Jste v prostředí, ve kterém se opravdu vyznáte a z něhož skutečně vyčtete vše potřebné pro další strategická rozhodnutí. Přičtěte neustálé vylepšování a odhodlaný tým zkušených profesionálů z AUTOCONT.

Co Power BI umí

  • Vytvářet reporty a dashboardy
  • Počítat, analyzovat, srovnávat
  • Využívat předpřipravené datové konektory
  • Kombinovat více datových zdrojů v jednom reportu
  • Zobrazovat v reálném čase
  • Nastavovat aletry pro mezní hodnoty
  • Vést historické přehledy
  • Poskytovat široké možnosti filtrování (DrillThrough, DrillDown)
Šimon Petrůj
Presales konzultant