Loading...

Propojení moderních technologií pomáhá s expanzí na nejnáročnější trhy

Profil projektu
 
Zákazník:
VF, a. s.
Země:
Česká republika
Odvětví:
Radiační kontrola a ochrana pro jadernou energetiku
Cíle:
Rozšíření Inventoru o řešení Vault, vybudování firemní infrastruktury PDM, PLM a ERP systémů
Použité technologie:
Autodesk Inventor, Autodesk Vault

Společnost VF se již od roku 1992 specializuje na systémy radiační kontroly a ochrany pro jadernou energetiku. Při plnění náročných požadavků klientů jí, kromě čtvrtstoletí odborných zkušeností s vývojem a výrobou, významně pomáhají oborová řešení od Autodesku i integrační nástroje a odborné služby od CAD Studia. Tým VF mimo jiné vyvinul, vyrobil i dodal chybějící náhradní díly a zařízení pro české a slovenské jaderné elektrárny.

Dnes VF s 255 zaměstnanci a obratem přes 20 milionů eur rozšiřuje nabídku zařízení pro širší okruh zákazníků a expanduje na evropské i zámořské trhy, kam už směřuje převážná část standardní produkce.

„S produkty od Autodesku jsme historicky srostlí a dosud jsme nenarazili na důvod, proč bychom měli svého rozhodnutí litovat nebo jej měnit. Spolehlivý Inventor jsme rozšířili o řešení Vault pro lepší správu technických dat a spolupráci uvnitř konstrukčního týmu,“ uvádí Martin Večeřák, ředitel Technologického centra VF, a. s. „S postupným nárůstem objemu vývoje a výroby jsme se před pěti lety rozhodli, že je pro nás nutností dosáhnout postupně kompletní databázové správy a tvorby – nejen výrobní, ale i vývojové dokumentace, která má zahrnovat všechny oborové profese vstupující do vývoje daného zařízení.“

Od sdílení prvotních modulů v rámci prototypové výroby přes ladění funkčních vzorů napříč firmou či fyzikální analýzy a simulace až po marketingové materiály a servisní manuály – tady všude nacházejí uplatnění 3D modely vytvořené v Autodesk Inventoru, se kterým pracuje 12 pracovníků. Velkým přínosem bylo zavedení aplikace Autodesk Vault ve verzi Professional a její napojení na podnikový ERP pomocí CS ERP Connectoru vyvinutého specialisty z CAD Studia. S Vaultem pracuje více než osmdesátka zaměstnanců, platforma řízené podpory výroby automaticky poskytuje 2D i 3D podklady k vyráběným dílům a sestavám.

„Velkou výhodou je integrace Vaultu na platformu EPLAN pro tvorbu elektroprojektů pro zařízení prostřednictvím Eplan-Vault Connectoru. Z Vaultu můžeme využít schéma 3D modelu pro výkres, případně DWG pro obrysy dílů, což přináší 90% úsporu času z pohledu elektrikáře,“ připomíná Hana Floriánová, správce systému EPLAN ve VF, a. s.

Zařízení vyvinutá ve společnosti VF mají projektovou životnost v desítkách let, servisní partnery má firma po celém světě. Kompletní dokumentace skutečného stavu výrobku proto musí být za všech okolností k dispozici. Jen tak lze přístroje okamžitě opravit – třeba v provozně a bezpečnostně náročném areálu jaderné elektrárny.

Klíčová role správy životního cyklu výrobků

Vedení VF investovalo nemalé úsilí i prostředky a s pomocí CAD Studia a dalších partnerů vybudovalo firemní infrastrukturu PDM, PLM a ERP systémů, díky níž všechny profese pracují se stejnými položkami i jejich synchronizovaným stavem – a v budoucnu i s komplexně propojeným změnovým řízením. „Naší filozofií je rozvíjet s našimi dodavateli i odběrateli dlouhodobý vztah založený na vzájemné důvěře a respektu. Přístup techniků CAD Studia nám tento cíl umožňuje naplnit,“ vyzdvihuje Martin Večeřák úzkou odbornou spolupráci společností VF a CAD Studio.

Důsledná systémová integrace nese ovoce

Ukázkovým projektem, u nějž se zřetelně projevily výhody vzájemně provázaných technologií, byl vývoj a zakázková výroba unikátního zařízení GEMS-700 – havarijního monitoru plynných výpustí a odběrového zařízení pro měření aerosolů a jódů pro jadernou elektrárnu společnosti Energy Northwest USA. Náročný americký zákazník již během realizace ocenil rychlost reakcí VF na požadované změny včetně vždy aktuální dokumentace. Ta by přitom neexistovala bez důsledného propojení konstrukčních systémů se správou technické dokumentace a podnikovým ERP řešením.

Při předání dokumentace skutečného stavu a průvodně technické dokumentace sklidil vývojový tým VF uznání za kvalitu zpracování takto rozsáhlého dokumentačního celku. Jde přitom o klíčovou referenční zakázku, jež firmě otevřela prostor pro další expanzi na energetický trh ve Spojených státech. „I díky technologiím od Autodesku a CAD Studia jsme často schopni vyvinout i vyrobit zařízení dříve, než jej konkurence pouze vyrobí,“ uzavírá Martin Večeřák.

Návrh unikátního havarijního monitoru plynných výpustí a odběrového zařízení
pro měření aerosolů a jódů GEMS-700 pro zámořskou jadernou elektrárnu
Martin Večeřák
ředitel technologického centra, VF, a.s.
„I díky technologiím od Autodesku a CAD Studia jsme často schopni vyvinout i vyrobit zařízení dříve, než jej konkurence pouze vyrobí.“