Loading...

CzechTrade zefektivnil podporu exportu

Profil projektu
 
Zákazník:
Česká agentura na podporu obchodu (CzechTrade)
Země:
Česká republika
Odvětví:
Exportní poradenství
Cíle:
Nasazení nové verze proexportního CRM řešení prostřednictvím informačního systému SINPRO 3.0
Použité technologie:
Microsoft Dynamics CRM 2015, Microsoft Sharepoint server 2013, Microsoft SQL server 2012

Vybudovat fungující služby veřejné správy jak pro podnikatele, tak i běžné občany je skutečně běh na dlouhou trať. Proto si každý malý krůček ke zjednodušení, lepší komunikaci mezi rezorty a zefektivnění fungování těchto služeb zasluhuje pozornost, pochvalu a poděkování všem aktérům. O to pozitivnější je, když jedním z oněch aktérů je i naše společnost.

AUTOCONT působí jako outsourcingový partner ICT služeb České agentury na podporu zahraničního obchodu CzechTrade. Agentura CzechTrade je národní proexportní organizace založená ministerstvem průmyslu a obchodu s cílem rozvíjet mezinárodní obchod a vzájemnou spolupráci mezi českými a zahraničními subjekty. CzechTrade nabízí exportérům informační a asistenční služby, které zajišťují profesionálové v České republice a více než 50 zahraničních kancelářích.

Efektivnější komunikace = lepší služby

V rámci komplexního integračního projektu, který zahrnuje služby AUTOCONTu v oblasti architektury, řešení pro CRM, Sharepoint a webové portály všetně UX, jsme CzechTrade pomohli s nasazením nové verze proexportního CRM řešení – Informačního systému SINPRO.

Výsledkem tohoto projektu je ucelený komunikační ekosystém, který jsme navrhli, implementovali a integrovali s dalšími systémy zákazníka.

IS SINPRO je centrální agendový systém, který v agentuře CzechTrade podporuje klíčové provozní procesy. V praxi to ale znamenalo potřebu vybudovat moderní mezirezortní informační systém a přenést funkcionality ze stávajícího proprietárního systému do standardních nástrojů společnosti Microsoft.

Popis řešení

Informační systém SINPRO 3.0 slouží pro sběr informací pro podnikatele, stávající i potenciální exportéry a pro interní potřebu řízení procesů agentury CzechTrade, ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva zahraničních věcí. Současně je IS SINPRO 3.0 integrován s další interními systémy CzechTrade, jako je účetní systém HELIOS a zejména systém pro publikace informací na veřejné webové portály agentury včetně portálu BusinessInfo.cz (oficiální portál pro podnikání a export).

IS SINPRO se skládá z 30 agend, které se dělí do několika skupin. Jedná se o sdílené agendy (správa subjektů, aktivity, kalendář akcí a další), primární agendy (správa obchodních případů, akce CzechTrade, marketing atd.), rezortní agendy – MPO (dotazy podnikatele, znalostní báze), MZV (plán činnosti zastupitelských úřadů, souhrnné teritoriální informace, individuální služby), interní agendy (smlouvy, veřejné zakázky) a správu obsahu (novinky, exportní příležitosti a další).

Agendy využívá na 500 uživatelů z několika organizací, zejména Agentura CzechTrade, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zahraničních věcí, Jednotná kontaktní místa (JKM) a Ministerstvo zemědělství.

Sdílené a primární agendy využívají všechny organizace, rezortní agendy příslušné rezorty a interní agendy pouze CzechTrade.

Nový informační systém IS SINPRO implementovaný AUTOCONTem je navržen jako zákaznické řešení na platformě Microsoft Dynamics CRM. Nativní funkcionalita CRM je využita v oblasti aktivit, subjektů, kontaktů a marketingových aktivit. Ostatní oblasti neboli agendy jsou vyvinuty na míru potřebám zákazníka.

Přínosy:

  • Efektivní sdílení znalostí a informací mezi jednotlivými rezorty pro podporu procesů v oblasti zahraničního obchodu a investic
  • Centrální správa uživatelů pro všechny interní agendy
  •  Snížení rizik výpadku služeb vůči zaměstnancům, klientům a partnerům
  • Připravenost IS SINPRO pro napojení na nové webové portály CzechTrade a další změny v ICT prostředí
Jan Hančl
vedoucí oddělení ICT
„Navržené řešení nového IS SINPRO nám umožnilo standardizovat správu klientů, kontaktů i záznamů z jednání a dalších informací potřebných k efektivní podpoře exportu.“