Loading...

ČSA: Multiregionalita cloudu jako benefit

Profil projektu
 
Zákazník:
České aerolinie, a. s.
Země:
Česká republika
Odvětví:
Letecká doprava
Cíle:
Flexibilita, optimální náklady, provoz a integrace IT systémů
Použité technologie:
Microsoft Azure, Office 365 E3, Office 365 E1, EMS (Enterprise Mobility Suite)

České aerolinie a. s. jsou moderní evropskou leteckou společností s více než 90letou tradicí a patří k pěti nejstarším leteckým dopravcům na světě. Jejich flexibilní, přátelské služby si zakládají na bezpečnosti, kvalitě a bohatých zkušenostech. ČSA jdou s dobou, a tak se rozhodly přejít na cloudové technologie. Pro vybudování nové infrastruktury hledaly klíčového partnera v oblasti IT.

Společnost České aerolinie a. s. provozovala své hlavní aplikace u mateřské společnosti Český aeroholding a.s. Po změně vlastnické struktury postupně docházelo k oddělování obou společností a České aerolinie se rozhodly vybudovat vlastní infrastrukturu, a to na bázi produktů Microsoft. Za dodavatele si vybrali AUTOCONT, který se pro České aerolinie stal klíčovým partnerem v oblasti IT, neboť je odpovědný za doručení Microsoft kontraktů a zároveň realizuje dodávku infrastrukturní části.

Infrastruktura a cloud

AUTOCONT komplexně zabezpečil IT infrastrukturu a aplikační základnu Českých aerolinií na bázi Microsoft Azure a Office 365, v rámci které byla implementována řada prostředí pro provoz klíčových aplikací zákazníka právě v cloud režimu. Toto zvolené řešení mělo zásadní pozitivní vliv na vysokou dostupnost, rychlost nasazení a administraci služeb.

V rámci přechodu infrastruktury do cloudového provozu byla maximální prioritou okamžitá dostupnost informací z MS Azure pro lokální potřeby ČSA. Pro tyto potřeby byla posílena internetová linka pomocí technologie MS Azure express route. Tímto krokem zákazník dosáhl vysoké dostupnosti internetového propojení s datovým centrem Azure Amsterdam a dostatečné odezvy od klíčových systémů pro interní provoz.

Pošta snadno a rychle

Pro provoz poštovního serveru je u zákazníka využita technologie Office 365, konkrétně Exchange Online v aktuální verzi. Velkou výhodou tohoto řešení je vysoká dostupnost, rychlost nasazení a administrace služeb v Office 365. Nedílnou součástí plánu Office 365 E3 je Office ProPlus pro interní zaměstnance s výhodou instalace na více uživatelských zařízeních. Pro uživatele, kteří Office nevyužívají v plné míře, je alternativním plánem Office 365 E1 s aplikací Office Online. Oba plány Office 365 dále umožňují hybridní využití ostatních Microsoft technologií.

Přínosy:

  • Výrazné snížení nákladů na administraci celého IT prostředí díky využití cloudových služeb
  • Vysoká dostupnost, rychlost nasazení a administrace služeb v Office 365
  •  Multiregionalita cloudu zajišťující např. dostupnost systémů nebo bezpečné uchovávání dat
Juraj Liška
ředitel Českých aerolinií pro informační technologie
„Flexibilita, optimální náklady, provoz a integrace všech IT systémů. To byly tři hlavní cíle společnosti ČSA při přechodu na cloudové technologie. Po implementaci cloudového řešení nastalo významné zrychlení doručování produktů na trh a s tím spojená nemalá konkurenční výhoda. Také multiregionalitu cloudu vnímáme jako další benefit, který jí umožňuje přiblížit se klientovi na jedné straně a na straně druhé zaručuje vysokou dostupnost systémů a bezpečné uchovávání dat.“