Loading...

Investiční skupina KKCG Karla Komárka vstupuje do AUTOCONTu

Jednou z největších letošních událostí na českém trhu informačních technologií je bezesporu prodej majoritní části holdingu AUTOCONT investiční skupině KKCG. Transakci zpečetila smlouva podepsaná 18. října.

Podle smlouvy se skupina KKCG jednoho z nejvýznamnějších českých podnikatelů Karla Komárka stává sedmdesátiprocentním akcionářem společnosti AUTOCONT Holding. Zbývajících třicet procent akcií zůstává i nadále v rukou současného managementu. AUTOCONT tak po pětadvaceti letech úspěšného fungování na trhu vstupuje do nové éry a stává se součástí jedné z největších investičních společností v České republice. Celá transakce podléhá schválení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jak v České republice, tak na Slovensku, a do doby, než bude schválena, bude AUTOCONT jednat samostatně.

IT strategie skupiny KKCG sází na to, že firmy stále více mění způsob, jak konzumují IT služby. Tato zásadní změna je způsobena jednak revolučním fenoménem cloudových služeb, ale také například rostoucí nutností řešit rizika spojená s bezpečností informačních technologií a především s postupující digitální transformací tradičních průmyslových oborů, která rozhodne o budoucí konkurenceschopnosti každé národní ekonomiky.

„Perspektivně chceme z AUTOCONTu vybudovat lídra v poskytování IT služeb nové generace. Jen tak budeme schopni komplexně pokrývat všechny potřeby našich zákazníků,“ říká Michal Tománek, investiční ředitel KKCG zodpovědný za IT. Podle Tománka, který vedl i tuto transakci, jsou však ambice skupiny ještě větší. „Začali jsme v Česku, které je naším domácím trhem, ale doufáme, že se nám brzy podaří expandovat i do dalších evropských zemí.“ Michal Tománek má mimo jiné zkušenosti z londýnské City a pravidelně se pohybuje na mezinárodní startupové scéně. Podle něj právě akvizice významné části AUTOCONTu znamená získání cenného know-how, které zosobňuje více než tisíc odborníků, kteří zde pracují. Na trhu je AUTOCONT znám tím, že jsou jeho zaměstnanci nejen na vysoké odborné úrovni, ale zároveň velmi loajální k firmě a k zákazníkovi. „To, že jsme viděli jedinečnou DNA firmy, bylo jedním z velmi důležitých momentů při našem rozhodování, zda do AUTOCONTu investovat,“ zdůrazňuje Tománek.

Čtenářům Elity není třeba AUTOCONT Holding podrobně představovat. Nicméně neuškodí připomenout několik historických milníků. AUTOCONT vznikl v roce 1990 jako stovky podobných firem v té době. Stejně jako ony se nejprve věnoval dovozu a pak výrobě a prodeji osobních počítačů pod vlastní značkou. V roce 1995 se v tomto oboru stal jedničkou na trhu. Již zde se nachází počátek velkých úspěchů firmy v dalším období.

Na přelomu tisíciletí započala cílená transformace, která firmu nasměrovala do oblasti IT služeb, na trh složité podnikové infrastruktury, podnikových informačních systémů, vývoje softwaru a outsourcingu. I v tomto oboru si AUTOCONT záhy vybudoval prioritní postavení na českém trhu. Na konci první dekády tohoto století došlo k expanzi společnosti na Slovensko a k akvizici několika dalších firem.

„Jednou z klíčových vlastností AUTOCONTu je schopnost průběžně reflektovat realitu trhu a přizpůsobovat tomu nejen svoji nabídku, ale i způsob fungování s ohledem na aktuální potřeby zákazníků,“ říká Martin Grigar, předseda představenstva společnosti AUTOCONT Holding. „Po celou dobu své historie byla společnost na denní bázi řízena přímo svými majiteli, což byla další z příčin našeho úspěchu. Systematicky a každý den jsme budovali náš tým a naši firemní kulturu. Nyní tedy vstupujeme do nové etapy. Proč vlastně? Ve vedení pravidelně probíráme stav firmy, další možnosti vývoje, naše plány a ambice a také chuť a schopnosti je naplňovat. Při poslední takové debatě, na podzim 2016, jsme se shodli, že po několika letech relativního klidu a organického rozvoje je čas posunout se zase o patro výš. Jenže jak?

Možnosti růstu v rámci našeho portfolia a v rámci našeho teritoria zde pochopitelně jsou, i když omezené. Naše ambice je však vyšší. Chtěli jsme k tomu, co už děláme a v čem jsme dobří, přidat i zcela nové aktivity, jakými jsme se dosud nezabývali. Chtěli jsme tím zaměstnancům umožnit ještě více růst a realizovat se. A zároveň jsme do firmy chtěli vtáhnout další schopné lidi s jiným pohledem na věc.

Uprostřed těchto úvah se naše cesty protnuly se skupinou KKCG, která řešila velké expanzní plány v oboru informačních technologií. Po dlouhých debatách jsme zjistili, že naše schopnosti jsou v mnohém komplementární a že si můžeme být navzájem velmi užiteční. Vše vyústilo až ve společný podnik, který vám dnes představujeme.

Jsme teprve na začátku cesty, ovšem máme dost zkušeností, sebevědomí a optimismu, abychom mohli tvrdit, že to bude cesta úspěšná. Věřím, že to brzy uvidí především naši zákazníci, kterým budeme moci nabídnout další špičkové řešení a služby a které budeme moci zbavit dalších starostí s IT, aniž by se něco změnilo na tom, co od nás dostávali a nač byli zvyklí doposud,“ dodává Martin Grigar.