Loading...

twiGIS pomáha v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS)

Zakazník:
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Krajina:
Slovenská republika
Ciele:
Efektívnejšia práca s dokumentáciou prevádzkovaných sietí
Použité technológie:
AutoCAD Map 3D, Autodesk Infrastrucure Map Server a predovšetkým nová vlastná technológia twiGIS
Odvetvie:
Vodohospodárstvo

Akciová spoločnosť BVS je prevádzkovateľom vodovodov a kanalizácií v Bratislavskom kraji, v časti Trnavského a Trenčianskeho kraja. Jej akcionármi sú obce a mestá v územnej pôsobnosti spoločnosti. Majoritným akcionárom je Hlavné mesto Bratislava.

Pred necelým rokom vyberala spoločnosť BVS prostredníctvom dcérskej spoločnosti Infra Services a.s. (INS) nový geografický informačný systém, ktorý by pomohol efektívnejšie pracovať s dokumentáciou prevádzkovaných sietí. Za najlepšie boli vybrané technológie spoločnosti CAD Studio – AutoCAD Map 3D, Autodesk Infrastrucure Map Server a predovšetkým nová vlastná technológia twiGIS.

Implementácia celého riešenia, vrátane kompletnej migrácie dát z pôvodných značne zastaraných technológií, trvala len niekoľko mesiacov. Dnes už pracovníci BVS i INS rutinne využívajú dáta GIS prostredníctvom nových aplikácií. Vďaka modernému systému twiGIS s nimi môžu pracovať nielen na bežných kancelárskych počítačoch, ale aj na mobilných zariadeniach, odkiaľkoľvek priamo v teréne.

twiGIS je pre svoju rýchlosť a nenáročnú obsluhu využívaný prakticky všetkými používateľmi, ktorí potrebujú informácie o prevádzkovanej sieti. Veľkým prínosom je napríklad prístup k informáciám pre vedúcich pracovníkov či operátorov call centra v rámci poskytovania služieb občanom.

Čo je twiGIS

twiGIS je moderná webová aplikácia, ktorá slúži k jednoduchému a rýchlemu prístupu ku grafickým (mapovým) a popisným dátam – dáta GIS. Aplikácia poskytuje základné i pokročilé funkcie v intuitívnom prostredí, ktoré ocenia skúsení používatelia aj laici. Je postavená na štandardných webových technológiách, preto ju je možné používať vo všetkých moderných webových prehliadačoch i na mobilných zariadeniach s dotykovým ovládaním. Aplikácia twiGIS nahrádza či dopĺňa tradičné mapové portály a (nielen) webových GIS klientov, ktorí bývajú vinou morálnej či technickej zastaranosti príliš zložité, pomalé, náročné na údržbu, či nepoužiteľné na moderných zariadeniach. twiGIS podporuje všetky bežné typy a formáty GIS dát. Vďaka celkovej efektivite, prívetivosti a obľúbenosti medzi používateľmi získala tiež ocenenie IFMA – „FM Awards 2016 – PROJEKT ROKU“.

twiGIS je licencovaný buď formou on-premise aplikácie alebo formou prenájmu cloudovej služby. Zakúpiť ho je možné tiež v podobe balíčka kompletného GIS riešenia – twiGIS Pack.

Viac informácií na www.cadstudio.cz/twigis

Funkcie a nástroje twiGISu

  Používateľské

 • Rýchle hľadanie adries a parciel (český RÚIAN, slovenský Register adries)
 • Fulltextové vyhľadávanie vlastných dát podľa kategórií
 • Vyberanie prvkov v mape
 • Práca s popisnými údajmi prvkov
 • Editácie atribútov i grafiky
 • Tlač mapy, reporty
 • Poznámky, merania a ďalšie používateľské nástroje

  Technické

 • Kombinácia rôznych typov mapových dát z rôznych zdrojov
 • Poschodia budov – prepínanie zobrazených hladín
 • Rýchle (predgenerované) dlaždicové vrstvy
 • Vektorové dáta priamo v klientovi
 • Autorizácia používateľov, ochrana dát – integrácia na AD
 • Novinky a správy pre používateľov
 • Dashboard – prehľadné štatistiky a prevádzkové informácie pre správcov
Ján Kobyda
vedúci oddelenia informačných technológií Infra Services a. s.
„twiGIS výrazne prekonal naše očakávania. Funkčne vyhovuje požiadavkám väčšiny používateľov a pritom je rýchly a užívateľsky prívetivý. Vďaka použitiu na mobilných telefónoch a tabletoch sa dramaticky zjednodušil prístup k aktuálnym dátam v teréne – napríklad pri riešení porúch. Plánujeme ho používať aj pre mobilný zber a aktualizáciu dát.“